BAER

BAER TEST/HØRETEST

Denne side er ment som oplysning vedrørende BAER/HØRETEST.

I meget SJÆLDNE tilfælde kan der forekomme døvhed hos Glathåret Fox Terrier. Hunden kan enten være døv på bare et øre eller døv på begge øre. Studier har vist at døvhed er relateret til den hvide farve hvilket vil sige at enten helt hvide hunde, hvide hunde med et halvt farvet hoved - hvidt hoved med farvet øre - eller få pletter i hovedet bærer størst risiko, det skal dog pointeres endnu engang at det forekommer i meget sjældne tilfælde. 

Det er opdrætterens ansvar at sikre sine hvalpekøbere mod døve hunde. Hunde med døvhed på bare et øre kan blive dejlige familiehunde på trods af deres handikap. De hører, men er lidt langsommere til at opfatte hvorfra lyden kommer og det er vigtigt at køber er oplyst om at hunden evt. er døv på det ene øre. Totalt døve hunde er straks sværere at at omgåes da de jo intet kan høre, og man kan ikke kalde på dem og de kan ikke opfatte faresignaler via lyd. 
 Døve eller halvdøve hunde bør ikke anvendes i avl.

I de tilfælde hvor der er tvivl om hundes hørelse kan der foretages en BAER test som kan afgøre evt. døvhed. Der er kun ganske få dyrelæger der er uddannet i og kan udføre BAER.

Nedenstående billeder viser foretagelsen af en BAER test.

Hunden vejes først og bedøves. Herefter får den en form for små "høretelefoner" i ørene som udsender lydfrekvenser. Herefter påmonteres nogle nåle som via computer kan aflæse hjernereaktion hos hunden i forhold til hvordan den reagerer på lydene. Reaktionerne sendes til computeren der danner en graf som viser reaktionen. Man tester et øre af gangen.   

Hunden er bedøvet og kan intet mærke under testen. Når testen er udført får de tilført et medikament der gør at de efter få minutter vågner op igen. 

Og frisk som en Fox Terrier er går livet sin gang som altid før :-) 

PS: Hundene på billederne ikke døve.