FCI STANDARD

FCI STANDARD in English

 

                      Origin           Great Britain

 

                      Standard       Date of publication of the original valid standard : 29.10.2003

                     

 

                     Classification F.C.I

                                           Group 3 Terriers. Large and medium size terriers

                                           Working trail optional.         

 

General Appearance

                      Active and lively,bone and strength in samll compass, never cloddy nor coarse. Neither leggy nor too short in leg, standing like a well made, short backed hunter, covering a lot of ground.                     

                                          

Behaviour and Temperament

                                           Alert, quick of movement,keen of expression, on tiptoe of expectation. Friendly, forthcoming and fearless.

                                          

Head

                      Skull: Flat, moderately narrow. Gradually decreasing in width to eyes.

 

                      Stop: Little apparent.

 

                      Nose: Black.

                     

                      Muzzle:Jaws, upper and lower, strong and muscular, falling away only slightly below eyes. This portion of foreface moderately chiselled out, so as not to go down in a straight line like a wedge.

 

                      Jaw/Teeth: Jaws strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the jaws.

 

                      Cheeks: Never full.

 

Eyes              Dark, small and rather deeply set, as near as possible circular in shape.

                      Expression bright and intelligent.

 

Ears              Small, V-shaped and dropping forward close to sheek, not hanging by side of head. Fold of ear above level of skull. Leather of moderate thickness.

 

Neck             Clean and muscular, without throatiness, of fair length and gradually widening to shoulders.

 

Body

                      Back: Short, level and strong without slackness.

 

                      Loin: Powerful, very slightly arched.

 

                      Chest: Deep, not broad.

 

                      Ribs: Foreribs moderately sprung, back ribs deep.

 

Tail               Customarily docked.

                      Docked: Set on rather high and carried gaily but not over the back or curled. Of good strength.

                      Undocked: Set on rather high and carried gaily but not over the back. As straight as possible. Tail of moderate length to give balance to the dog.

 

Forequarters

From any angle they must be straight showing little or nor appearance of an ankle in front. They should be strong in bone throughout.

 

Shoulders     Long and sloping, well laid back, fine at points, cleanly cut at withers.

 

Hindquarters

 Strong and muscular, quite free from droop or crouch.

 

Thighs           Long and powerful.

 

Stifle             Good turn of stifle.

 

Hocks           Well let down.

 

Feet              Small, round and compact. Pads hard and tough, toes moderately arched and turning neither in nor out.

 

Movement    Fore- and hindlegs carried straights forward and parallel. Elbows move perpendicular to body, working free of sides, stifles neither turning in nor out and hocks not close. Good drive coming from well flexing hindquarters.

 

Coat

                      Hair: straight, flat, smooth, hard, dense and abundant. Belly and underside of thighs not bare.

 

Colour: White should predominate, all white, white with tan, black and tan or black markings. Brindle, red or liver markings highly undesirable.

 

Weight          Dogs:     7,3 - 8,2 kg    (16-18 lbs)

                      Bitches:  6,8 – 7,7 kg   (15-17 lbs)

 

Faults            Any departure from the foregoing points should be considerered a faulth and the seriousness with which the falut shuld be regarded shuld be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

 

                      Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

 

                       N.B: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

 

 

This amended breed standard will become effective from April 2004.

   

    

FCI STANDARD in Danish

Klassifikation


FCI Gruppe 3 (Terriers).
Sektion 1 (Store og mellemstore terriers)
Brugsprøve efter det enkelte landes bestemmelse.

 
Helhedsindtryk
Aktiv, livlig, med knoglekraft og styrke i lille format, aldrig klodset eller grov, hverken højbenet eller lavstammet. Stiller sig som en velbygget, kortrygget jagthest og spænder langt fra for- til bagpoter.

 
Temperament
Vågen, med kvik bevægelse og intenst udtryk, altid spændt af forventning.

 
Hoved

Skalle : Flad, moderat saml. Gradvist aftagende i bredde mod øjnene.

Stop : Kun let markeret.

Næse : Sort

Næseparti : Både over- og underkæbe er stærke og muskuløse, med kun en let indsænkning under øjnene. Denne del af forhovedet er moderat udmejslet, således at det ikke forløber med lige sider som en kile.

Kæber/bid : Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs. at de øverste fortænder tæt overlapper de nederste, og biddet ligger vinkelret på kæberne.

Kinder : Aldrig fyldige.

 
Øjne

Små, mørke og ret dybtliggende, så cirkelrunde som muligt af form.
Udtrykket er kvikt og intelligent.

 
Ører
Små, V-formede og foldet fremover tæt ind til kinderne, ikke hængende ned langs hovedets sider. Ørets fold ligger højere end skallen. Ørelappen er moderat tyk.

 
Hals
Tør og muskuløs, uden løs halshud. Den er af passende længde og bliver gradvis bredere mod skulderne.

 
Krop

Ryg : Kort, vandret og stærk, uden løshed.

Lænd : Kraftfuld, meget let hvælvet.

Bryst : Dybt, ikke bredt.

Brystkasse : De forreste ribben er moderat hvælvede, de bagerste er dybe.

 
Hale

Kuperet hale : Ret højt ansat og båret muntert, men ikke ind over ryggen eller i en krølle. Den er godt kraftig.

Ukuperet Hale : Ret højt ansat og båret muntert, men ikke ind over ryggen. Så lige som muligt. Hale af moderat længde, som giver balance til hunden.

NB! Kupering er forbudt i Danmark.

 
Forparti

Set fra alle vinkler skal forbenene være lige og håndroden er kun let eller slet ikke markeret fortil. Stærk knoglebygning helt igennem.

Skuldre : Lange og skråstillede skulderblade, godt tilbagelagte. De er fint byggede ved skulderspidsen, tørre og klart tegnede ved manken.

 
Bagparti

Stærk og muskuløs, helt uden at være faldende eller krummet.

Lår : Lange og kraftfulde.

Knæled Velvinklede

Haseled : Godt lavt ansatte

 
Poter
Små, runde og kompakte. Trædepuderne er hårde og robuste, tæerne er moderat hvælvede og vender hverken ind- eller udefter.

 
Bevægelser

For- og bagben føres lige og parallelt fremefter. Albuerne bevæges i et lodret plan, fri af kroppens sider, knæene drejes hverken ind- eller udefter, og haserne føres ikke snævert. Et godt fraskub udgår fra den smidigt arbejdende bagpart.

 
Pels

Hårlag : Lige og fladt, glathåret, hårdt. Tæt og rigeligt. Bugen og indersiden af lårene må ikke være uden pels.

Farve : Hvidt bør være dominerende. Helt hvid, hvid med aftegninger af brun, sort og brun eller sort. Brindlet, røde eller leverbrune aftegninger er særdeles uønskede.

 
Vægt
Hanner 7,3 - 8,2 kg , tæver 6,8 – 7,7 kg

 
Fejl
Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelse skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

 
Bemærk

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen .

Hunde som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

DKK´s bemærkning:

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt betragtes som en alvorlig fejl.

Standard udgivet af FCI 28. November 2003

Oversættelse godkendt af DKK´s Standard Komite Maj 2004